Toilets | E0001

Toilets | E0001

White back to wall toilet bowl - horizontal outlet
White
Colour: 01 - White
  • Material: Vitreous china
  • Net Weight: 26.24 kg